Hymn jutrzni z Oficjum za zmarłych

   „Chryste, nadziejo zbawienia,
   Życie i zmartwychpowstanie,
   Do Ciebie w śmierci godzinie
   Wznosimy serca i oczy.

   Wiesz, czym są lęki śmiertelne,
   Znasz także grozę konania,
   Bo cichy, głowę skłoniwszy,
   Oddałeś Ojcu swą duszę.

   Wziąłeś na siebie z miłości
   Boleść i smutek człowieczy,
   A wszystkich z Tobą cierpiących,
   W Ojcowskie składasz ramiona.

   Wisząc przybity do krzyża,
   Ręce rozwarłeś szeroko,
   By konających w udręce
   Do rany serca pR.I.P.

   Ty zwyciężyłeś szatana,
   Tyś bramy nieba otworzył,
   Więc teraz pociesz nas, Panie,
   I życiem obdarz po śmierci.

  Także i ci, których ciała
  Śpią już w bezmiernym pokoju,
  Niech w Twoim świetle się zbudzą,
  By Ciebie wielbić na wieki. Amen”

 

o. Arkadiusz Sosna