Lista stron IMO
Liczba wyników wyszukiwania: 16753
21-12-2009
Polska aktorka. W latach 1950-60 występowała w Teatrze Polskim w Warszawie, a od 1960 do przejścia na emeryturę w 1990 r. w Teatrze Ateneum.Zmarła. 30 m...
21-12-2009
W latach 1969 - 1974 studiował na Wydziale Melioracji Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i uzyskał tytuł magistra inżyniera melioracji wod...
21-12-2009
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, habilitował się pracą Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku. W 1953 podpisał rezolucję ZLP w sp...
21-12-2009
Umarł w wieku 58lat. Świeć Panie nad jego duszą.
21-12-2009
Urodził się 7 września 1977 w Skierniewicach. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Koluszkach, maturę zdał w Technikum Spożywczym w Łodzi. Ukończył...