BLISCY
Świętej Pamięci Profesor Cezary Andrzej Ambroziak
07-04-1935 - 07-07-2012 (Lat 77)
Brak bliskich