BLISCY
Ś.P. Mieczysław Michalewski
21-11-1943 - 21-04-2019 (Lat 75)
Brak bliskich