BLISCY
Swietej Pamieci Stanisław Czepielik
20-08-1943 - 17-11-2011 (Lat 68)
Brak bliskich