BLISCY
Ś.P. Zofia Gilarowska- Kietlińska
06-01-1923 - 27-09-2012 (Lat 89)
Brak bliskich